NASZA OFERTA TO:
Wynajem kontenerów i sprzętu
Świadczenie usług transportowych
Doradztwo w zakresie Ustawodawstwa Środowiskowego
Niszczenie dokumentów i materiałów reklamowych
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbiórka pojazdów wycofanych z eksploatacji
Skup i sprzedaż surowców wtórnych

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów, które noszą znamiona poufnych, bądź zawierają dane osobowe chronione ustawowo

  • Odbieramy DOKUMENTY, DYSKI, NOŚNIKI MAGNETYCZNE i OPTYCZNE zawierające dane osobowe, bądź też dane stanowiące tajemnicę firmową
  • Zapewniamy proces niszczenia w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zawartych danych
  • Powstałe odpady zagospodarowujemy zgodnie z przepisami ochrony środowiska
  • Oferujemy możliwość zorganizowania niszczenia pod nadzorem przedstawiciela Państwa firmy
  • Wystawiamy Zaświadczenia zniszczenia dokumentacji

Chcesz się dowiedzieć więcej - zadaj nam pytanie