NASZA OFERTA TO:
Wynajem kontenerów i sprzętu
Świadczenie usług transportowych
Doradztwo w zakresie Ustawodawstwa Środowiskowego
Niszczenie dokumentów i materiałów reklamowych
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbiórka pojazdów wycofanych z eksploatacji
Skup i sprzedaż surowców wtórnych

Skup i sprzedaż surowców wtórnych / odpadów

Nasza firma posiada decyzje na odbiór i transport odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, ogólnie z następujących grup;

  • Odpady opakowaniowe (papier, folia, metale, szkło, wielomateriały itd.)
  • Odpady z remontów i rozbiórek (metale, tworzywa, drewno, itd.)
  • Odpady poprodukcyjne (z rolnictwa, przetwórstwa i produkcji tworzyw oraz metali)
  • Inne

Szczegółowy wykaz wszystkich odbieranych odpadów zgodnie z wydanymi decyzjami zawiera:

Lista odpadów zbieranych przez RAW materials - TUTAJ

  • Odbieramy odpady bezpośrednio własnym transportem oraz w punkcie skupu
  • Płacimy za przekazywane nam odpady
  • Przejmujemy prawną odpowiedzialność oraz wystawiamy Karty przekazania odpadów
  • Zebrane odpady zagospodarowujemy zgodnie z wydanymi decyzjami i odpowiednio przygotowujemy do przekazania do zakładów zajmujących się recyklingiem lub odzyskiem

Chcesz uzgodnić warunki współpracy lub rozwiać wątpliwości, co do odpowiedniego sklasyfikowania posiadanego, bądź wytwarzanego odpadu zapytaj: