NASZA OFERTA TO:
Wynajem kontenerów i sprzętu
Świadczenie usług transportowych
Doradztwo w zakresie Ustawodawstwa Środowiskowego
Niszczenie dokumentów i materiałów reklamowych
Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zbiórka pojazdów wycofanych z eksploatacji
Skup i sprzedaż surowców wtórnych

Skup surowców wtórnych, makulatury i tworzyw sztucznych, recykling

Firma

Jako Firma RAW materials istniejemy od 2005 roku, jednakże nasze doświadczenia w zakresie Ochrony Środowiska sięgają 2000 roku.

Misją naszej firmy jest żyć w zgodzie z naturą i powodować działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów oraz umożliwiać prowadzenie gospodarki odpadami w sposób minimalizujący negatywny wpływ na otaczające środowisko.

Wizję realizujemy poprzez elastyczną współpracę w zakresie prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami nastawioną na sukces naszych klientów.
Prowadzimy działania zmierzające do optymalizacji gospodarki odpadowej, powodujące zmniejszanie ilości odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania w procesach odzysku.
Natomiast poprzez świadczenie doradztwa środowiskowego szerzymy wiedzę i potęgujemy świadomość ekologiczną naszych klientów, która ma w efekcie ograniczyć ilość powstających odpadów „U ŹRÓDŁA”.